Stimati clienti, comenzile plasate in perioada 12-17 Ianuarie, vor fi procesate incepand cu 19 Ianuarie.

Garantie-Produse

GARANTIE

Conditiile de garantie sunt in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul de nefuncţionare al produsului, scurs de la data predării acestuia pentru reparare şi până la data repunerii în stare de funcţionare şi a notificării în scris a consumatorului despre acest lucru. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în Certificatul de Garanţie de către prestatorul de servicii autorizat care a efectuat reparaţia în perioada de garanţie.

Produsele au în componenţă subansamble electronice şi mecanice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, conectare, întreţinere şi reparare prevăzute în Manualul de Utilizare.

Consumatorului i se garantează că pe durata perioadei de garanţie, în condiţiile normale şi specificate de utilizare a produsului, în cazul apariţiei neconformităţilor, acestea vor fi înlăturate în primul rând prin reparare sau, dupa caz, prin înlocuire, reducere de preţ sau restituirea contravalorii, în conformitate cu legislaţia mai sus amintită.

Înlăturarea neconformităţilor se va face la punctul de livrare mentionat la rubrica CONTACT

Solutionarea garantiei se face in maxim 15 zile calendaristice.

Plata transportului pentru produsele trimise în vederea solutionarii garantiei va fi impartita astfel:

  • - de la client catre SC.LOT.SRL – plata va fi efectuata de catre client;
  • - de la SC.LOT.SRL catre client – plata va fi suportata de catre vânzător.

 

Neaplicarea garantiei

Nu constituie obiectul garantiei lipsa de conformitate derivata din;

  •  utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificaţiilor tehnice aferente;
  •  uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică)
  •  utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greşită, acţiunea şocurilor, vibraţiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic, utilizarea produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare  acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, defectarea produsului cauzată de intemperii);
  •  manipularea sau instalarea greşită (ex: instalarea greşită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător);
  •  defecte cauzate de utilizarea in conditii neadecvate (aplicari gresite la folii,produse incompatibile cu folie de protectie, distrugeri intentionate, utilizare defectuoasa, etc.).
  •  deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, intemperiilor, neglijenţei în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător